Mijn favorieten

Flink tandje bijzetten voor energiezuinige woningen


Met de verkiezingen is het een tijd van terugkijken en vooruitkijken. Een onderwerp dat zich daar goed voor leent, is de gewenste vermindering van het energieverbruik en de verlaging van de uitstoot van broeikasgassen. Nationaal, en internationaal met het klimaatakkoord van Parijs, zijn belangrijke doelstellingen geformuleerd om te voorkomen dat de aarde te veel opwarmt met alle desastreuze gevolgen van dien. 

Drastische vermindering van de uitstoot van broeikasgassen is een belangrijke prioriteit. Ook de komende tijd zal dit hoog op de agenda moeten blijven staan. Dat geldt zeer zeker ook voor de gebouwde omgeving met de woningvoorraad in het bijzonder. De gebouwde omgeving neemt immers een derde van het energieverbruik voor haar rekening. De afgelopen vier jaar zijn er mooie plannen gemaakt om het energieverbruik in de woningvoorraad te verminderen. Het is goed om de balans op te maken wat er de afgelopen vier jaren van deze plannen terecht is gekomen. 

Energiebesparing huursector
In 2012 is er een Convenant Energiebesparing Huursector gesloten tussen het ministerie voor BZK, Aedes en Vastgoedbelang. Afgesproken is dat in de corporatiesector in 2020 gemiddeld label B gerealiseerd zou moeten zijn. Reeds nu kan worden vastgesteld dat dat doel niet zal worden gehaald. Mogelijk dat het in 2023 lukt, en dat is afwachten. Ooit was de hoop dat er in 2020 110.000 sociale huurwoningen met nul-op-de-meter zouden zijn. De verwachting is bijgesteld naar 30.000. In de particuliere huursector is in het convenant afgesproken dat in 2020 alle huurwoningen minimaal label C zouden hebben. In 2015 had 57% van de gereguleerde particuliere huurwoningen nog een label lager dan C. De huidige stand van zaken in de particuliere huursector is niet bekend omdat er geen gegevens zijn. Dat stemt weinig hoopvol.
Amper leningen verstrekt
Met 60% zijn de koopwoningen in de meerderheid. Je zou mogen verwachten dat fors is ingezet om ook daar energiebesparing te realiseren. In het Woonakkoord dat in februari 2013 is gesloten werd een investeringsimpuls afgesproken voor het realiseren van meer energiebesparing. 

Het Rijk stelde 150 miljoen euro ter beschikking, waarvan de helft bestemd was voor de koopsector. Hiermee en met middelen van de Rabobank en ASN Bank werd eind 2013 voor de koopsector een revolverend Nationaal Energiebespaarfonds opgericht met 300 miljoen in kas. Dit fonds zou dan goedkope leningen verstrekken aan eigenaar-bewoners voor energiebesparende maatregelen. 

Het is grotendeels bij papier en goede bedoelingen gebleven. Er zijn de afgelopen drie jaren door dit fonds amper leningen verstrekt. Uit de Nationale Energieverkenning 2016 blijkt dat het aantal koopwoningen waarbij energiebesparende maatregelen zijn gerealiseerd, in 2013 is gedaald. De daarop volgende jaren is het op dit lager niveau gebleven. Van enige versnelling of investeringsimpuls is in de koopsector geen sprake geweest. Vier verloren jaren.

Bron: NVM Johan Conijn
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring