Mijn favorieten

Woensdag 15 maart Tweede Kamerverkiezingen!!

 

Woensdag 15 maart Tweede Kamerverkiezingen, wat beloven de traditionele partijen in hun verkiezingsprogramma’s betreffende vastgoed-gerelateerde vraagstukken:

 

D66:  wil de hypotheekrente-aftrek voor iedereen versneld verlagen naar 30% en aflossen bevorderen, bijvoorbeeld door daar tijdelijk pensioenpremie voor te gebruiken.

De loan-to-value daalt in 2018 naar 100%. Kopers moeten dus al eigen middelen meenemen, maar volgens D66 maakt dit het kopen van een huis niet nodeloos moeilijk. Het moet voor starters en ZZP ers gemakkelijker worden om een hypotheek te verkrijgen.

Scheefwonen moet worden aangepakt: het is een verborgen subsidie voor mensen die het niet nodig hebben. D66 steunt daarom de inkomensafhankelijke huurverhoging. Voorts moeten er in verschillende gemeenten middeldure huurwoningen worden gebouwd. De leefbaarheid in de wijken moet worden verbeterd.

 

 

VVD: Het kopen van een huis moet voor iedereen met een toereikend inkomen, dus ook voor starters en ZZP ers bereikbaar zijn. Onregelmatigheidstoeslagen en carriereperspectief moeten worden meegewogen. Scheefwonen moet worden aangepakt.
Mensen met een hoger inkomen moeten gestimuleerd worden om door te stromen naar een vrije sector huur- of koopwoning om ruimte te maken voor hen die deze mogelijkheden niet hebben. De taak van woningbouwcorporaties moet worden teruggedrongen. Bevorderen van leefbaarheid is een taak voor gemeenten; niet van corporaties.

                         

CDA: De starterslening moet terugkomen. Deze stimuleert doorstromen van huur naar koop. Ook moet bouwsparen mogelijk worden gemaakt: dat stimuleert kopers om met meer eigen middelen een hypotheeklening aan te gaan. Scheefwonen moet worden aangepakt. Huurders moeten hiertoe jaarlijks inzage in hun financiele positie verschaffen. Er moet meer worden gebouwd, met name in- en rond de grote steden. Stimuleren van een sterke corporatiesector die de leefbaarheid in de wijken moet verstevigen.


PvdA: De recent ingevoerde inperking van hypotheekrente-aftrek blijft gehandhaafd,
maar de aanpassing van de vierde belastingschijf, die hiermee samenhangt, wordt geschrapt.
Het maximale bedrag waarover hypotheekrente-aftrek kan worden genoten wordt begrenst op          

€ 500.000,- per huishouden.

Voor sociale huurwoningen wordt stapsgewijs een huurquote ingevoerd; dit voorkomt armoede, huurachterstanden en segregatie. Er moeten landelijk 50.000 nieuwe woningen worden gebouwd.Daartoe moet er een Rijksfonds voor Woningen worden ingericht.      

                                

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring