Mijn favorieten

Is uw WOZ-waarde reëel?

Eén keer per jaar stelt de gemeente de WOZ-waarde van uw woning vast. (WOZ = Wet waardering onroerende zaken). U ontvangt hiervan een WOZ-beschikking. De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van een aantal belastingen en gemeentelijke heffingen die u moet betalen, zoals de WOZ-aanslag, waterschapslasten en uw belastingaangifte.
 

De WOZ-waarde van woningen is vanaf 1 oktober 2016 openbaar en in te zien via het WOZ-waardeloket.

Daarnaast kunt u de WOZ-waarde van uw eigen woning inzien op MijnOverheid of opvragen bij uw gemeente. Op de website van het Kadaster worden veelgestelde vragen verder toegelicht.


Net als in voorgaande jaren heeft de NVM voor u de prijsontwikkeling 2015-2016 op een rij gezet.

Met dit handige overzicht ziet u hoe tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2016 de prijzen zich hebben ontwikkeld. Daarmee kunt u snel concluderen of de opgegeven WOZ-waarde op uw OZB-beschikking wel reëel is.

Het overzicht is uitgesplitst naar type woning en NVM-regio. Heeft u specifieke vragen over de waarde-ontwikkeling van uw woning, neem dan contact op met een NVM-deskundige.Bron: NVM en Kadaster

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring